TIẾN ĐỘ THI CÔNG CHUNG CƯ ATHENA COMPLEX 16/4/2017

TIẾN ĐỘ THI CÔNG CHUNG CƯ ATHENA COMPLEX 16/4/2017

Theo tiến độ thi công đến ngày 16/4/2017, dự án “Athena Complex” vẫn đang đảm bảo tiến độ đề ra. Đến nay, các căn hộ chung cư Athena Complex đã có những thay đổi rõ rệt về diện mạo. Đây là những dấu hiệu tốt lành cho những chủ nhân sở hữu các căn hộ tại đây.

Hiện tại, tiến độ xây dựng khu chung cư “Athena Complex” đang được tiến hành như sau:

1. Khu A

Công tác xây tường bao, tường ngăn căn hộ các tầng từ tầng 3 – 19 đạt 95%, mái hoàn thiện 100%.

– Công tác trát trong các tầng từ tầng 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 đạt 90%; tầng 9, 13 đạt 80%; tầng 14 đạt 70%; tầng 15 đạt 40%; tầng 16 đạt 10%

– Trát ngoài tầng mái đạt 40%

– Lắp dựng lan can tầng 4 đạt 50%

2. Khu B

– Công tác xây tường bao, tường ngăn căn hộ từ tầng 3 – 20 đạt 95%, mái hoàn thiện 100%.

– Công tác trát trong từ tầng 3 – 8, 10, 11, 12 đạt 90%, tầng 9, 13 đạt 80%; tầng 14 đạt 70%; tầng 15 đạt 40%; tầng 16 đạt 10%.

– Công tác trát ngoài tầng mái đạt 40%.
– Thi công lắp dựng lan can tầng 4 đạt 50%.

3. Công tác thi công điện, nước

– Hệ thống điện, cấp nước : Đã thi công đến tầng 17

– Hệ thống thoát nước: Đã thi công đến tầng 11

– Hệ thống PCCC: Đang thi công đến tầng 18

Dưới đây là một số hình ảnh về tiến độ thi công dự án Athena Complex ở thời điểm hiện tại:

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tiến độ dự án chung cư “Athena Complex” để khách hàng có thể nhận thông tin một cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận tư vấn từ chúng tôi

Hotline: 09045 888 16


09045 888 16 0906.088.368
0868.895.556 096.317.66.83 096.129.1813 0868.808.559 0975.392.318